Evangélikus istentisztelet – Gyülekezeti liturgikus könyv

Verses gyülekezeti énekek

Reggel és este

Betűrend szerint Énekszám szerint
795   A hold fölkelt az égre 790   Már hátrál az éjjel
791   Hálát adok néked, mennybéli Isten 791   Hálát adok néked, mennybéli Isten
793   Jön bíborfényű pirkadat 792   Szívem megalázván tehozzád megyek
790   Már hátrál az éjjel 793   Jön bíborfényű pirkadat
794   Már kihunyt a szép nap fénye 794   Már kihunyt a szép nap fénye
792   Szívem megalázván tehozzád megyek 795   A hold fölkelt az égre

Istentiszteleti énekek

Betűrend szerint Énekszám szerint
797   Adjunk hálát mindnyájan Az Atya Úristennek! 796   Ó, Istenünk, ez ünnepen Mi hálás szívvel
800   Békességben, ó, Úristen 797   Adjunk hálát mindnyájan Az Atya Úristennek!
798   Keresztyén hitnek egy fundamentuma Tanító ének 798   Keresztyén hitnek egy fundamentuma Tanító ének
801   Krisztusnak vendégei 799   Úr Jézus Krisztus, legfőbb Jó
796   Ó, Istenünk, ez ünnepen Mi hálás szívvel 800   Békességben, ó, Úristen
799   Úr Jézus Krisztus, legfőbb Jó 801   Krisztusnak vendégei

Az egyházi év énekei

Betűrend szerint Énekszám szerint
816   Adj, Úristen, nékünk Szentlelket! 802   Szent Ézsaiás így ír
804   Áldott az egek Ura 803   Jöjj, áldott nagy Királyunk!
813   E húsvét ünnepében 804   Áldott az egek Ura
807   E nap nékünk dicséretes nap 805   Mint fogadjalak téged
815   E pünkösd ünnepében 806   Úristen veletek, Keresztyének, örüljetek!
809   Elmúlt már az óesztendő 807   E nap nékünk dicséretes nap
812   Ember, sirasd nagy vétkedet 808   Ez esztendőt megáldjad
808   Ez esztendőt megáldjad 809   Elmúlt már az óesztendő
803   Jöjj, áldott nagy Királyunk! 810   Krisztus, Atya Istennek Egyetlenegy Fia
810   Krisztus, Atya Istennek Egyetlenegy Fia 811   Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk
814   Mind jöjjetek, örvendjetek! 812   Ember, sirasd nagy vétkedet
805   Mint fogadjalak téged 813   E húsvét ünnepében
811   Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk 814   Mind jöjjetek, örvendjetek!
802   Szent Ézsaiás így ír 815   E pünkösd ünnepében
817   Szent vagy örökké, Atya Úristen 816   Adj, Úristen, nékünk Szentlelket!
806   Úristen veletek, Keresztyének, örüljetek! 817   Szent vagy örökké, Atya Úristen

Keresztyén életünk

Betűrend szerint Énekszám szerint
820   A bűn, Istennek hála, Nem úr az éltemen 818   Megbántunk, Isten, szüntelenül téged
823   A halál intésére 819   Megszégyenülni ne hagyd, Uram Isten!
824   Az Úr nevében indulunk 820   A bűn, Istennek hála, Nem úr az éltemen
822   Csak dallal, énekszóval Vagy áldandó, Uram? 821   Hagyjad az Úristenre!
821   Hagyjad az Úristenre! 822   Csak dallal, énekszóval Vagy áldandó, Uram?
818   Megbántunk, Isten, szüntelenül téged 823   A halál intésére
819   Megszégyenülni ne hagyd, Uram Isten! 824   Az Úr nevében indulunk