Evangélikus istentisztelet – Gyülekezeti liturgikus könyv

Az áhítatok rendje

Betűrend szerint Énekszám szerint
646  A reggeli közös imádság (prima hora) részletes rendje644  Könyörgés – Luther litániája nyomán
647  Az esti közös imádság (vespera/kompletórium) részletes rendje645  Krisztus-dicséret
644  Könyörgés – Luther litániája nyomán646  A reggeli közös imádság (prima hora) részletes rendje
645  Krisztus-dicséret647  Az esti közös imádság (vespera/kompletórium) részletes rendje